Utvalgets overlevering av utredningen til Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vil skje 21. mai 2024 i kl. 12:00. Arrangementet vil bli streamet her: Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning