Utvalget har i tillegg mottatte en rekke innspill og meningsytringer fra privatpersoner. Disse ligger under fanen «Innspill fra privatpersoner».