Utvalget har i tillegg mottatte en rekke innspill fra privatpersoner, som bl.a. tar opp temaer som kommunalt selvstyre og det såkalte «vårforbudet».