Referansegruppen består av:

 

Den Norske Turistforening

Finnmarkseiendommen

Kommunesektorens organisasjon

Naturvernforbundet

NHO Reiseliv

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk Friluftsliv

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Norske Reindriftssamers Landsforbund

NORSKOG

Sametinget

Snøscooterklubbenes Fellesråd

Statens vegvesen

Statskog SF

Utmarkskommunenes Sammenslutning