Hei!
Vi forvaltere i Langsua nasjonalpark og Dovre-Sunndalsfjella nasjonalpark har over mange år nå hatt et FoU-prosjekt hvor vi har utarbeidet en digital rapportfunksjon for motorferdsel og annen søknadspliktig ferdsel i utmark. Utgangspunktet vårt har vært den langt fra tilfredsstillende rapporteringen over motorferdsel, som vi heller ikke har kunnet benytte i noen særlig grad meningsfylt i forvaltningen etterpå. Brukerne har også lenge klaget over byråkratiske prosedyrer for søknad og rapportering, hvor vernemyndigheter og kommuner og i enkelte tilfeller også grunneiere skal ha både søknad og rapport hver på sin måte. Vår tanke var at dette burde kunne strømlinjeformes og forenkles gjennom digital behandling, og vi har derfor fått laget en mobilapp hvor tillatelser kan lagres og som sender kjørerapporter inkl. kartlogg automatisk. Kun en søknad og en rapport fra brukeren burde være nok. Vi har også tenkt at dette kunne kobles sammen med en søkeportal som genererer søknad til alle nødvendige myndigheter samtidig. Alt dette er idag fullt mulig og vår pilot-app fungerer allerede etter hensikten, slik vi viser i vedlagte korte presentasjon. Piloten er i bruk idag og klar til å ta spranget over til en fullblods digital tjeneste som både forenkler og høyner kvaliteten på motorferdselforvaltningen betraktelig. Dette er noe vi som motorferdselforvaltere svært gjerne vil bruke! Men løsningen har idag ingen oppdragsgiver, da Miljødirektoratet ikke vil ta ansvaret for å bringe dette videre, så hva gjør vi? Vi forvaltere i Langsua nasjonalpark mener at dette bør bli en offentlig digital tjeneste. Ta kontakt for mer utdypende informasjon om denne løsningen som vi kaller Ferdast.

Ferdast-Langsua.pdf