Lik som før,fri kjøring over skogrensen,eller utafor tettbebyggelse strøk,