Hei, motorferdselloven burde helt klar bli gjort noen endring på.
Her må det endres regler så kommunikasjon heller er nøkkelen for snøscooter løyper som kan utvides, å være åpen så lenge sneen tillater det. Å stenge ned fjellet 10-18 Mai pga motorferdselloven blir feil. Tenker at vist vi klarer kommunikasjon for å holde løyper lenger åpene så er vi kommet langt.
Vi har nesten vinter 6-8 måndter i året, så for å skape bolyst må det være mulig å ha denne goden. Beste tiden til fjells er fra midten av April til Mai / Juni om sneen tillater det!

Mvh Andreas Aslaksen Sigvartsen