Motorferdselsloven slik denn er nå er foreldet. Det er på tide kommunene selv får styre når snøskuterløyper/bsrmarksløyper skal være åpne/stengte. Våren i finnmark er ikke lik våren i sør norge, og bør derfor differensieres. Skuterløypene stenger nå 04.05 hvert år pga. dyrene skal ha ro. Mai måned i finnmark er det ofte full vinter og det er ingen fugler i fjellet som har lagt egg da, og skuterkjøring er derfor ikke til skade for dem. Statsforvalteren tar sine avgjørelser bak skrivepulten sin og har ingen mulighet til å vite hvordan lokale forhold er. Nå i vinter stengte statsforvalteren løypene grunnet dårlig is. Det var 1,7m stålis, noen burde firtelle statsforvalteren at 10cm stålis er nok til å bære ett menneske. Jeg ønsker makten blir flyttet til kommunen og bort fra statsforvalteren