Det å skulle kunne bruke motor redskap for å vente vinterbrendsel og tynne ut skog skulle ha vert påbudt, ikke forbudt…