Motorferdsloven bør fjerne 5 mai regelen i nord. Vi I nord har stort sett vinter lengere en det. Og dette bør styres av di enkelte kommuner og ikke statsforvaltningen.
Der bør også sees på hvordan reindrifta kan stenge store deler av fjellet på grunn av kalving. Ofte er ikke rein kommet inn i områder før dem stenger på grunn av 5 mai regelen. Samtidig må det kunne sees på hvordan reindrifta styrer over lokalbefolkningen og næringsliv.
I dag kan ingen gjøre noe uten at dem gir sin velsignelse å dette skaper problemer i lokalbefolkningen. Der MÅ taes vekk rettigheten dem har til og stoppe alt utvikling både for næringsliv og private.
Helårsløyper må kommunen kunne få rådighet over og bestemme selv. Mer selvstyre til kommunene må det sees på generelt.