Det må være mulighet for at kommunen lokalt skal kunne forlenge sesongen når det er snø nok til det. Det er lokalt en kjenner området som løypene går i, og en vet hva som er av dyr/fugler i området.
Det kan heller ikke være slik at hvis reindrifta ikke svarer på spørsmål om forlengelse av sesongen så anses det som at dem er negativ. Får en ikke svar fra dem så må det legges til grunne at dem ikke har noen innvendinger for det området.