Pga stengte sne scooterløyper i nesten hele mai. Ødelegges den fineste tiden som kan oppleves på fjellet. Mange som ikke er like mobil som de på ski får ikke muligheten til og være på fjellet i denne tiden. Nåværende utvidelser muligheter for løper fungerer ikke da den samiske reindriften diskriminerer all ferdsel på fjellet som ikke er deres, og statsforvalteren hører på de.I nord vet alle at rein ikke bryr seg om man kjører scooter 500 m fra de. Reinen går i hammerfest sentrum mellom bilene uten problem, men på fjellet er viss reinen livredd alt i følge rein eiere. Det at man ødelegger for hekking for fugler i visse utsatte områder eller kalvingen til rein er ingen problem å værne. Men uansett så hekker ikke fugl i en sneskavle på fjellet. Er det for mye sne, avventer hekking. Vi ønsker bare å utnytte tiden i nord på fjellet uten å bli diskriminert. Hvis man legger opp utvidede tids perioder for sne scooter løyper i nord. Kan man unngå at alle løper blir stengt og bare en knøtt liten del av befolkninga får utnytta fjellet i den fineste tiden på året på fjellet.