Reglene MÅ endres. Mtp hvordan det ser ut i utmarka etter sykkelstier og stier som bruker for gående skal ikke en snøscooter/atv med belter være for sjeanse for naturen. Våre naboer søta bror har gjort store penger på turisme og næringsvirksomhet som dette generere. Scooter folk er friluftsfolk det og.