Områder hvor det er mye skigåere burde kunne søke og lage områder hvor det blir forbudt å bedrive motorisert ferdsel. Slike områder kan straffes like hardt som naturreservater.
Men ha dertil egnede friområder for motorferdsel, gjerne i tilknytning til eksisterende løyper.
Har tro på at det vil en større selvjustis blant snøscooterbrukere.