Jeg syns ikke noe skal endres.

I Finnmark å andre steder i Norge MÅ vi ta hensyn til at det drives en næring i naturen.

Jeg har stor forståelse for at folk vil kjøre etter mai, men i mitt syn må vi kunne innstille oss på at naturen er en arbeidsplass for reindrift.