Det skulle vært lov å kjøre scooter parallelt med alle hovedveier der dette er mulig. Det kan umulig være til noe ekstra forstyrrelse for noen da det allerede er trafikkert på bilveien.
Er mange plasser det er mer hensiktsmessig å forflytte seg for egen maskin langs siden av veien enn å måtte organisere bil og tilhenger mellom noen løyper.
Eks: Igeldas-Lakselv.
Der er ingen forbindelse mellom løypenett nord for Stabbursdalen nasjonalpark og løypenett sør for parken. Heller ikke fra området Sennalandet-Sarves.
Er nok mange andre plasser også.
I mange bygder vil d være hensiktsmessig å følge veien til der løypenett starter.

Samt se over løypenett og forbinde der det kun er korte strekk imellom som gjør at det ikke er forbindelse. Dette vil bidra til mindre ulovlig kjøring.

inbound3766278240801501637.jpg