Jeg mener at den enkelte kommune bør kunne ta avgjørelser om bruk av utmark som berører lokalbefolkningen, spesielt når det kommer til bruk av snøscooter, det er noen år at det er såpass mye snø etter 5 mai at det burde gå an å forlenge sesongen når snøforholdene er optimale, vi skal selvfølgelig ta hensyn til reindrifta slik at ikke drektige simler blir forstyrret, vil tru at dersom det opprettes en god dialog mellom reindrifta, kommune og scooterforeningene, så bør dette la seg løse.