Kommunen bør styre snøskoter løyper å tilrettelegge for egen kommune det er best for alle parter