Jeg mener det må bli kommunal selvråderett over motorferdsel i utmark, det eneste vi har er plass nok, og myndighetene har ettertrykkelig vist at det naturen betyr egentlig ingenting så lenge det vindkraft det er snakk om, men skal Kari og Ola så mye som kjøre en pinne ved, eller svigermor til fjells så er det plutselig snakk om alvorlig miljøkriminalitet….