Heisann. Som en ung voksen som har vokst opp i Finnmark å bodd hær hele mitt liv. Så er mitt store ønske å få bedre tilgang til naturen. I mitt syn så betyr det et rausere lovverk rundt motorkjøretøy i utmark. Jeg ønsker designerte løyper man kan kjøre på med både bil og motorsykkel. En utvidet snøscooter sesong. Den blir avsluttet alt for tidlig. Og mere frihet på snøscooter. Frikjøring. Slutt på politijakt på ungdom.