Ønsker en motorferdsel lov som er tilpasset natur bruken vi i Finnmark har. Ferdes mye i fjellet å pr idag så er loven kun tilpasset yrkesgruppen reindrifts utøvere og deres venner, ser stadig bilder i sosiale medier hvor det refereres til den fineste tiden på fjellet.det er flere kommuner i vårt langstrakte fylket(Finnmark ) hvor både lokalbefolkning og reindrifta fungerer sammen, men det er ikke tilfelle i Hammerfest kommune. Derfor må motorferdsel loven revurderes.