Det å bo så langt nord i landet som Hammerfest, byr på en del utfordringer og begrensninger. Da er det viktig å ha gode verdier rundt seg. Naturen er det vi har masse av og som bidrar til trivsel. Her kommer særlig scooter løyper og atv løyper inn. Det at man stenger scooter løypene midt i den beste tiden er megen fortvilende. Kjenner personlig at dette er med på å forringe bo gleden her nord. Man føler at vi som innbyggere ikke har noe man skulle ha sagt. Det er mange som har fått nok. Når man er på fjellet og ser hvor store områder det virkelig er, stiller jeg meg undrende til at man ikke klarer å få til et samarbeide slik at også vi kan bruke fjellet. Mitt inntrykk er at de aller fleste er veldig bevist sitt ansvar og tar hensyn når man ferdes ute i naturen. Lykke til med arbeider håper det bidrar til mer bolyst.