Reglene for ferdsel på islagt vann bør justeres. Løyper på islagt vann bør være merket slik som i dag, men det må være mulig å svinge av løypen for å fiske på isen eller kjøre mot land for å raste eller til en hytte/hus som ligger i vannkanten. Det er flere vann der man kan kjøre båt uten begrensinger på sommeren. Men når det legger seg 60cm is på vannet, da skal det plutselig bli masse begrensinger. Er det en årstid da det er dyreliv på et vann så er det på sommeren og ikke på vinteren. Dagens regelverk henger jo ikke på greip. Tror ikke det blir fisket for mye på vannene, så å legge bedre tilrette også på vinteren kan være lurt.