Motorferdselloven er utdatert, & det bør løftes frem i behandlingen om at retten til bruken av land & vann utdypes med særlig to punkter.
1. snøscooter ferdsel etter 5 mai, bør kunne gjennomføres med en lokal forankring i forvaltningen & da tilpasses etter hvor mye snø som er igjen i terrenget. Visst reinflyttingen er gjennomført i de enkelte områdene som det er mulig å ferdes med snøscooter, bør dette kunne gjennomføres.
2. Det bør åpnes opp for motorferdsel i utmark, i større grad langs med de traseene som man bruker på vinteren med snøscooter. Da med bruk av atv/utv. Dette gjennomføres pr idag i mye større grad i blant annet Alta, Kautokeino, Karasjok, & Porsanger kommune.