Hei. Jeg bor i hemnes kommune der er løypenettet for snøscooter godt etablert, og vi bor her er veldig glade i vårt løypenett det øker bolysten og trivselen mye. Her er det vinter nesten halve året.snøscooter er en viktig del av mulighetene for å komme seg ut i de store områdene med høyefjell og lange avstander. Verdien av å vise og lære barna om den lokale naturen og ha et aktivt friluftsliv hele året er uvurderlig. Vår familie er mye ute på tur med scooter, vi har gitt barna minner for livet av vakker natur og fantastiske natur opplevelser, dette er opplevelser de aldri har kunne ha hatt før de var gamle nok til å klare turer på 30-40 km på ski over fjell på over 1000 meter høyde. Er selv aktiv i vedlikehold av løypenettet og der løypene har gått i mange år er naturen totalt fri for skader. Der er umulig å se hvor løypetrassene går om vinteren når snøen er borte. De som tror at naturen tar skader på grunn av ferdselen, er hjertelig velkommen på befaring å se om de finner spor av ferdsel som foregår på vinteren. Vet om mange ski gåere som kjøper løypekort for de kommunale snøscooter løypene fordi de er så glade for at de har preparerte og merkete løyper å gå på ski i. Har ikke per dagsdato hør noe negativt fra ski gåere om scooterløypene, utelukkende positiv respons. Men Man har alltid noen få som kjører ulovlig med snøscooter og lager spor utenfor løypene,det problemet vil man nok aldri klare å bli kvitt. Men for å si det sånn så truer ikke vegvesenet og politiet med å stenge E6 når en bilist blir tatt for å kjøre for fort med bil eller har kjørt uten førerkort. Men har en snøscooter kjørt utenfor løypene får man trusler om at løypenettet blir stengt. Dette er for dumt, problemet med ulovlig kjøring er det politi og oppsyn som må ta seg av, ved å øke kontrollene. Vi alle kan ikke bli straffet for at en enkelt person kjører ulovlig, men slik er det desverre nå. Håper at det legges opp til at kommunene selv kan bestemme enda mer om de ønsker scooterløyper eller ikke, disse løypene gir faktisk mye større trivsel og bolyst for oss i distriktet også det lokale næringslivet nyter godt av dette.