At 4mai som siste dag å ferdes på fjellet med snøskuter fjernes. Unødvendig regel da kun Finnmark har dette, kjøring stopper seg sjøl.
At regler for å befare løyper blir gjennomført før stengning, dette blir ikke gjort i dag.