Snødekte fjellveier/skogsbilveier bør kunne tillates brukt som scooterløype av grunneier eller med grunneiers tillatelse uten søke dispansasjon. En scooter på vinteren gjør overhodet ikke mere skade en annet kjøretøy gjør på ikke snødekt vei.
Kommunene bør selv kunne avgjøre om det skal legges binding på islagt vann med scooterløype eller om det skal tillates fri ferdsel da på islagt vann. Jeg tenker da på vann hvor det i sommerhalvåret er fri ferdsel med båt. Dette gjør at folk da kan velge flere fine rasteplasser og ikke et slikt rigid å merkelig regelverk vi har i dag.
Vi opplever at et islagt vann har store restriksjoner på motorferdsel om vinteren å fri ferdsel med båt som har ubegrenset antall hestekrefter å kan med loven i hånd kjøre døgnet rundt med folk på vannski over hele vannet om de ønsker. Dette harmonerer ikke. Derfor bør dette ligge på kommunalt nivå hvor man kjenner sine vann og områder best.
Ellers fortsett den gode jobben med å ytterliger tilføre kommunal selvråderett i motorferdelsaker. Kommunene kan dette best ! Fylkesmannens kontor å deres saksbehandlere har vi fått nok av å forskjellsbehandlingen de gjør fylkesvis. Ikke holdbart.