Innspill til Motorferdselsutvalget.

Jeg er en ivrig bruker av naturen både med snøscooter og ski/pulk. I områder der det er tilrettelagt for snøscooter med godkjente løyper og snøforholdene tilsier det, burde det være opp til den enkelte kommune å kunne forlenge åpningstider på scooterløypene. At enkelte næringsutøvere mener at eks reinen blir forstyrret av scootertrafikk finner jeg merkelig. Jeg har med selvsyn (dette var siste dag scooterløypa var åpen 01.05) bevitnet reindriftsutøvere kjøre som galning etter en rein, gjennom reinflokken, over stokk og stein for å fange den (de holdt på i ca 10-15 min med denne aktiviteten). Om denne reinen var deres egen vet jeg ikke, men å påstå at rein blir stresset av scootertrafikk var ikke det jeg så da. Resten av flokken forholdt seg rimelig rolig til opptrinnet. At disse næringsutøverne skal ha så mye å si for håndteringen av åpningstidene på scooterløper finner jeg merkelig.