Der godkjente løyper går over privat grunn/privat allmenning må grunneiere få være med å avgjøre når tid løype stenges. Ikke ensidig reindriften. Vi ser tydelige tegn på direkte hetsing/forskjellsbehandling på dette området. Uten at vi får kommet med kommentarer.