Det bør bli enklere å søke disposisjon, dagens regelverk er alt for strengt. Bør mykes opp en del på dette punktet