Få mulighet til å lage og tilrettelegge for lovlige scooterløyper på en fornuftig måte