Det må være lov å kjøre fritt på vann
med snøscooter der det er lov å kjøre med båt.(over en viss str)