Brukere av naturen om d e privat, næring eller reindriften burde ha like mye rett til å benytte den. Ingen skal være enerådende