Kommunene skal få bestemme over motorferdsel i egen kommune. Ikke at stat og fylke skal overkjøre lokale vedtak.