Hei,vi som har vinter 8 mnd i året bør få en lik anledning som båtfolket i sør til å komme oss ut.Det kan ikke være meningen att samme regler skal gjelde for nordland som i det sentrale Østlandsområdet.