Ønsker at dere vurderer arbeidsplasser og inntekter rundt friluftslivs aktiviteter med snøscooter. Slik jeg kan forstå, er det liten eller ingen problem å lempe/endre loven om motorferdsel i utmark om man legger sterke føringer for utvikling av løypenett i Norge.

Mvh
Cato G Busch