Ønsker at kommunene får mer
selvråderett over motorferdsel i utmark.
Jeg har hytte i Alta kommune. Fra brøytet vei tar det 5 timer på ski uten pulk og jeg er glad at jeg får dispensasjon til frakt av utstyr. Men dispensasjonen er gyldig til 5. mai hvert år. Etter denne datoen må vi gå på ski over snaufjell med 11 kg gassflasker og annet utstyr. Strekningen er svært værutsatt og skiløpere har måttet blitt hentet ned med snøskuter pga snøstorm og for tung pulk. I år og årene før har det vært masse snø å kjøre utstyr med snøskuter etter 5.mai. Første uken nå i mai kom det 75cm nysnø opp på 150cm gammel snø. Ønsker derfor at dispreglene kan justeres lokalt, slik at frakt av utstyr på snø med snøskuter kan gjelde også etter 5.mai.