Sommer: Åpne alle gamle sommer ferdselsårer. Ingen dispensasjon utenfor disse. Fly og helikopter. Lik lov som i Sverige. Fri landing over alt. Må søke landingsdispensasjon i Nasjonalparker. Vinter: stikket traseer fra bygder ca. 5 km og derfra fri kjøring. Vinterkjøring begrenser seg selv med føre.