Nå som el-sparkesykkler fritt kan kjøres i 20kmt i trafikken av barn samt man kan føre båt nå med høyere hastighet.Hva med å tillate barnesnøskutere som går i 6-8kmt dær ungene kjører med hjelm og i utafikerte områder i et terreng som ikke umiddelbart skader deg om du faller av? Dette rsikerer foreldre egne setivikater for om barna kjører på disse å blir tatt. I nord har vi ikke fjorder og lange sommre dær ungene kan benytte de overnevnte alternativene. Men 8-9mnd med vinter.
Versåsnill å bruk litt fornuft å se på dette.