Vi trenger en oppmykning av motorferdselloven, spesielt i Finnmark. Det må tilrettelegges for flere snøscooterløyper om vinteren og de må ikke stenges før føret faktisk tilsier at de skal stenges på våren. Det må også tilrettelegges for flere barmarksløyper på sommeren. Man kan f. eks åpne opp for kjøring etter allerede etablerte traseer som reindrifta har laget. Naturen tar ikke noe mer skade av kjøring i allerede etablerte spor, og det gir mulighet for folk flest og høste overskudd fra naturen slik mennesket har gjort her oppe i tusenvis av år. Alt dette er med og skape bolyst, spesielt i distriktene. Forvaltningen av dette skjer best på kommunalt nivå, da kommunene selv kjenner sine forhold best.