Jeg mener det bør være som det har vært for å verne om naturen og naturmangfold.
Med ny lov endring blir det lettere å få kjøring ut i naturen og mer press på naturen.