Må bli enklere å få tillatelse til barmarkskjøring etter allerede eksisterende kjørespor som er etablert av reindrifta, kraftlag, etc. Det finnes mange gamle kjørespor i terrenget som kjøres på årlig av for eksempel kraftlag, men er umulig å få tillatelse til å kjøre etter.
Blir ikke mange nyetableringer av kjørespor.
Hvorfor ikke benytte seg av tidligere oppkjørte spor?