Det skulle vært lov å kjøre scooter parallelt med alle hovedveier der dette er mulig. Det kan umulig være til noe ekstra forstyrrelse for noen da det allerede er trafikkert på bilveien.
Da kunne man f.eks kunne kjørt lovlig mellom sennaland og løyper fra Sarves, Igeldas-Lakselv osv..