Det må bli friere og være snøscooter bruker, vi bor i og lever av naturen så snøscooter er en viktig del av bolysten.

5 mai må fjærnes. Vi må kunne kjøre så lenge det er forhold for det, uavhengig av kalendern sier. Naturen bryr seg lite om motorferdsel, se til svalbard,sverigie og Finland.

Flere løyper må knyttes sammen, 300 meters regeln må fjærnes, vi må kunne ferdes der det er sikkrest og mest hensiktsmessig, ogsåved oppsetting av leir, telt og gompi er en viktig del av kulturen i Finnmark.

Det må opprettes områder med fri ferdsel, lær av sverigie og Finland.

Bøtenivået må senkes til et nivå som mennesker forstår, ingen skjønner at en skal få 15-20000 i bot for og lage spor i snøen, som er borte til sommeren.

Mer permanent merking av løyper, gjør det tryggere for brukere, og kan da brukes av turgåere sommerstid, godt merket med navn og høyder over havet.

Det må i større grad tillates nye løyper, og muligheter for og kjøre til løypestart fra hus og hytter, da minker parkerings utfordringer
La bolyst og trivsel stå i fokus når en skal lette på motorferdsels reglemanget. Vi trenger frihet til og ferdes fritt, uten og føle seg som kjeltring straks en setter seg på en snøscooter