Hei. Dette er egentlig ganske enkelt. La det bli mere selvstyre. Dvs at den enkelte kommune får bestemme. De som bor i den enkelte kommunen er de som best kan forvalte dette. Få bort statsforvalteren i saker som gjelder motorferdselloven da de som jobber der i stor grad lar seg styre/blende av reindrifta.