Hei
Det er for enkelt for kommuner å tilrette legge for flere løyper når det allerede fra før er et stort og spredd løypenett i enkelte kommuner. Feks Nord Troms og Finnmark.
Motorferdselloven slik den er på det område er for liberal å lovens formål blir ikke fulgt.
Det andre er lovens krav om stillhet og ro. Enkelte snøskutere har lydnivå langt over det normale. Loven bør være tydeligere på dette å håndheves ved et standar krav definert i loven slik at slike skutere kan ilegges bruksforbud.