Kommunene må selv få bestemme motorferdsel i utmark i samarbeid med urfolket hvor begge har lik rett. 5 mai regel bort