Motorferdsel i utmark med snøscooter praktiseres på en fortreffelig måte i Sverige.
I vinter var jeg med noen Svenske venner ved Abisko og kjørte scooter, hvor man får kjøre fritt.
Respekten de hadde for reinflokk var svørt positiv. De så spor etter rein, og valgte da å kjøre en lang omvei for ikke å forstyrre dyrene.
I Norge er det jo slik at om reinflokken som ikke skal forstyrres står midt i løypetraséen, så har man ikke annet valg enn å kjøre rolig igjennom. Selv om det åpenlyst hadde vært bedre å kjøre rundt.
Jeg er sikker på at alle som bruker naturen er opptatt av å vise hensyn til hverandre. Så her må man tenke flere tanker samtidig. Opprette en kommunikasjonskanal mellom reindriften og andre som ønsker å benytte terrenget for å kunne sameksistere.
Oppfølgingen fra myndighetene bør da være at reindriften ikke legger beslag på større områder en nødvendig.
Snøscootere ødelegger ikke noe natur så lenge de kjører på snø.