Få fjernet tullete dato for snøscooter kjøring. Full vinter mange plasser ut mai i Finnmark. Ha løyper åpne sålenge det er føre.. Stenging av løyper pga rein bør ikke være mulig uten bevis på at virkelig er rein i området… Statsforvalter stenger idag uten å sjekke fakts