Ser at det » tas sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati». Dette er en særdeles dårlig ide. Jeg bor i en liten kommune, det er idag ingen mulighet for å diskutere/ være motstander av en liberalisering av motorferdselloven. Mobbing, plaging og diverse andre episoder (selvopplevd) gjør at en stor del av befolkningen ikke «tør» å ytre sine meninger, dersom de er motstander av økt bruk av motorisert ferdsel. Derfor blir det ikke et demokrati. Å ta vare på natur og friluftsliv uten motor blir taperen. I tillegg finnes det ingen planer/interesser i å håndheve de regler som allerede finnes.

mvh

Svein-Magne Forsgren