Henting av ved til privat formål bør tillates også på sommertid som vintertid. Dette bør tillates med traktor, atv, utv og snøskuter.
Evt bør dette kunne reguleres av Kommunene.

Henting av ved bør tillates også til fritidseiendom og ikke bare til fast bopel

Henting av ved bør tillates selv om en ikke har egen eiendom men har tillatelse fra grunneier.

Det bør kunne tillates av kommunen å innvilge bygging av atv vei i utmark for å kunne kjøre til hytter. Dette vil gjøre at terrenget blir mindre skadet ved transport av ved og utstyr.